Fastpris er et godt alternativ for deg som ønsker å ha en forutsigbar strømpris. Med en fastprisavtale får du en fast, avtalt pris per kWh du bruker, over en avtalt periode. Avtalen er bindende. Hvis ikke annet er avtalt vil du automatisk bli overført til Markedspris når avtaleperioden er utløpt. Fastprisavtalen er inkludert elsertifikatkostnad og mva. Etterskuddsbetaling hver måned.

Det tas forbehold om endring av statlige avgifter og om myndighetenes bestemmelser om elsertifikatordningen. Fastprisavtale inngås for 3, 6, 12 eller 24 måneder. Begge parter er bundet til avtalen i hele perioden. Dersom avtalen sies opp før utløpet av perioden, må kunden dekke Eidefoss Strøm sitt direkte økonomiske tap ved at leveransen ikke fullføres. Det direkte økonomiske tapet beregnes etter alminnelige erstatningsrettslige prinsipper. I tillegg påløper det det et avviklingsgebyr på kr 500,-. Ved papirfaktura pr post påløper et miljøgebyr på kr 59,-.
Når avtaleperioden utløper flyttes du automatisk over på Markedspris.

Kryss av ønsket avtaleperiode i skjemaet under og vi sender deg dagens pris.

 

  

Jeg ønsker tilbud på fastprisavtale

                                                                                        

                     

  

                    

                                                                                      

Målepunkt ID (EAN) og kundenummer finner du på MinSide eller på din faktura

                         

                          

Velg produkt