Strømprisen følger svingningene i strømmarkedet NordPool hver time. Kalles ofte spotpris. Prisen endres fra time til time. Morgendagens timespriser settes hver dag på NordPool og påvirkes blant annet av hvor mye strøm som produseres og forbrukes. Været spilller også en stor rolle, siden vi produserer mesteparten av strømmen vår på vann. Er det kaldt og tørt går prisene som regel oppover og nedover når det er varmt og vått. Ved papirgiro pr post påløper miljøgebyr på kr. 59,-.

Påslag inkludert myndighetspålagt elsertifikatkostnad 6,45 øre/kWh

Fastbeløp 39 kr./mnd

Ser du ikke skjema, kan du åpne det i nytt vindu.