Avtalen er bindene. Hvis ikke annet er avtalt vil du automatisk bli overført til markedspris når avtaleperioden er utløpt. Fastprisen inneholder elsertifikatkostnad, påslag og fastbeløp. Fastprisbeløpet ditt blir veid mot ditt forbruk time for time. Etterskuddsbetaling hver måned. Det tas forbehold om endring av statlige avgifter og om myndighetenes bestemmelser om elsertifikatordningen. 

Kontakt oss for et godt fastpristilbud.

 

  

Jeg ønsker tilbud på fastpris

                                                                                        

                     

  

                    

                                                                                      

Målepunkt ID (EAN) og kundenummer finner du på MinSide eller på din faktura