Tema 2019: SNØGLEDE.

Overskuddet fra kraftproduksjon og kraftsalg går i hovedsak tilbake til våre eierkommuner, men vi er allikevel opptatt av å bidra med det vi kan direkte til nærmiljøet.
Eidefoss sponser årlig flere hundre tusen til arrangement og arbeid for store og små i våre eierkommuner. I 2019 vil vi fokusere på temaet "Snøglede".  Vi prioriterer da søknader som omhandler aktiviteter og arrangement innenfor snø- og vinteraktiviteter. 

Kjenner du noen, eller er du selv med i noe som arbeider for eller med årets tema? Da håper vi du søker, eller oppfordrer andre til å søke om støtte. Følg med på årets tema, og send søknad til firmapost@eidefoss.no innen fristen.

Neste års tema blir annonsert i november/desember året før, med søknadsfrist 1. februar hvert år.

 

Søknad om sponsormidler


Hvilke kanaler er søker tilstede i og benytter seg av under arrangementet