Tema 2020: TAKT OG TONER.

Overskuddet fra kraftproduksjon og kraftsalg går i hovedsak tilbake til våre eierkommuner, men vi er allikevel opptatt av å bidra med det vi kan direkte til nærmiljøet.

Eidefoss sponser årlig flere hundre tusen til arrangement og arbeid for store og små i våre eierkommuner. I 2020 vil vi fokusere på temaet "Takt og toner". Vi prioriterer da søknader som omhandler aktiviteter og arrangement innenfor musikk- og danseaktiviteter for barn under 13 år. 

Kjenner du noen, eller er du selv med i noe som arbeider for eller med årets tema? Da håper vi du søker, eller oppfordrer andre til å søke om støtte. Fyll ut skjemaet under eller send søknad til firmapost@eidefoss.no innen søknadsfristen som er 1. februar 2020.

 

Søknad om sponsormidler


Hvilke kanaler er søker tilstede i og benytter seg av under arrangementet