For timemålte anlegg faktureres det ut fra timeverdiene, men dersom kunden ikke har timemålt anlegg benyttes netteiers forbruksprofil (JIP) til avregning.

Hvor ofte får jeg faktura?
Fakturering skjer etterskuddsvis hver måned, ingen forskuddsbetaling. Du får faktura i starten av hver måned med forfallsdato i slutten i måneden. Du kan velge mellom vanlig papirgiro, e-postfaktura, AvtaleGiro og eFaktura eller en kombinasjon av disse.

Kan jeg utsette betalingen av min siste faktura?
Av og til kan man ha problemer med å betale strømregningen til forfall. Derfor forsøker vi å være behjelpelige med utsatt betalingsfrist eller betalingsavtaler. Du kan registrere dette selv på Min Side. Du kan utsette betalingen dersom du ikke har flere, ubetalte fakturaer hos oss. Husk at du også må endret forfallsdato om du har AvtaleGiro-avtale med banken din. Om du utsetter betalingen blir det beregenet forsikelsesrente som Finansdepartetmentet fastsettes hvert halvår. Pr 1. januar 2019 er forsinkelsesrenten 8,75 %.

Hva er AvtaleGiro og eFaktura?
AvtaleGiro og eFaktura er de enkleste måtene å betale regninger på. Du slipper å fylle ut kontonummer og KID-nummer, og regningene blir betalt i tide. Med AvtaleGiro slipper du å registrere betalingen og tenke på forfallsdato. Banken sørger for at regningen betales automatisk og i tide. Med eFaktura finner du regningen din i nettbanken. AvtaleGiro med eFaktura er automatisk betaling av de eFakturaene du har mottatt i nettbanken

Hvordan oppretter jeg AvtaleGiro og eFaktura?
Når du betaler en regning i nettbanken din, til en som tilbyr AvtaleGiro og/eller eFaktura, vil du få spørsmål om du vil inngå avtale om AvtaleGiro og/eller eFaktura neste gang. Dermed er det bare å bekrefte!

Jeg trenger kopi av én eller flere faktura?
 Min Side finner du alle dine fakturaer.