Vi tilbyr fastprisavtalen kun til innbyggere og hytteeiere i våre eierkommuner Lesja, Dovre, Sel, Lom og Vågå. Målepunktet må ligge i AS Eidefoss sitt forsyningsområde.

Fastprisavtale til 59,90 øre/kWh med bindingstid til 1. januar 2023.

Fastprisavtalen er gjeldende fra bestillingsdato, og er inkludert elsertifikatkostnad og mva. Etterskuddsbetaling hver måned.

Det tas forbehold om endring av statlige avgifter og om myndighetenes bestemmelser om elsertifikatordningen. Begge parter er bundet til avtalen i hele perioden. Dersom avtalen sies opp før utløpet av perioden, må kunden dekke Eidefoss Strøm sitt direkte økonomiske tap ved at leveransen ikke fullføres. Det direkte økonomiske tapet beregnes etter alminnelige erstatningsrettslige prinsipper. I tillegg påløper det det et avviklingsgebyr på kr 500,-. Ved papirfaktura pr post påløper et miljøgebyr på kr 59,-.
Når avtaleperioden utløper flyttes du automatisk over på strømavtalen Spotpris.